Budżet obywatelski plac zabaw i inna infrastruktura

Niewątpliwie, obywatele bardzo często nie są zadowoleni z decyzji budżetowych podejmowanych przez polityków. Z tego też względu powstał budżet obywatelski – http://budzet-obywatelski.pl/ – dzięki któremu to społeczności mogą podejmować autonomiczne decyzje, na co zostanie przekazana część publicznych pieniędzy. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie inwestycje mogą powstać w ramach budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski plac zabaw i inne pomysły

Przeważnie budżet obywatelski jest ograniczony, nie powstają więc z niego wysokie budynki czy nowe drogi. Pula, choć jest ograniczona, wystarcza często, aby został stworzony budżet obywatelski plac zabaw. Ponadto pieniądze z budżetu umożliwiają również urozmaicenie przestrzeni publicznej i stworzenie wielu udogodnień. Jeśli taka jest potrzeba, można na przykład bez problemu dostawić na danym osiedlu kilka ławek, czy koszy na śmieci. O tym, czy najlepiej, aby z pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski plac zabaw został postawiony, czy też ławki, bądź jeszcze co innego, obywatele decydują na podstawie potrzeb, jakie odczuwają. Bez wątpienia, korzystając na co dzień z danej przestrzeni publicznej wie się najlepiej, czego jest w niej pod dostatkiem, a czego wyraźnie brakuje.

Wiążące decyzje

Niektórzy politycy twierdzą, że zupełnie niepotrzebny jest budżet obywatelski plac zabaw czy inna infrastruktura może zostać bowiem postawiona, jeśli taka potrzeba wypłynie na konsultacjach społecznych. Jest jednak znacząca różnica między dyskusją polityków z obywatelami, a przekazaniem społeczności konkretnych pieniędzy.

Rzecz w tym, że jeśli w wyniku konsultacji zostanie podjęta decyzja, że powstać ma konkretny obiekt, tak naprawdę nie wiadomo czy do tego dojdzie. Ostateczna decyzja bowiem zawsze należy i tak do polityków. Co innego, jeśli decyzja zapadnie w ramach budżetu obywatelskiego. W takiej sytuacji politycy nie mają już żadnego prawa głosu i nie mogą odrzucić projektu. Jeśli wiec zostanie podjęta decyzja, że za kwotę, jaka została przekazana na budżet obywatelski plac zabaw powstanie, nie ma wątpliwości, że naprawdę do tego dojdzie i inwestycja zostanie zrealizowana.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *